• Đặt Câu Hỏi
  • Dành Cho Truyền Thông
  • ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG

Đặt Câu Hỏi

Dành Cho Truyền Thông

Trang Lê (Ms)

Phó Giám Đốc
Bộ Phận Tiếp Thị Truyền Thông & Trải Nghiệm Khách Hàng
Keppel Land Vietnam Co., Ltd.
Điện thoại: (84) 903 918 929
Email: tranglt@keppel.com

Frances Teh (Ms)

Giám Đốc
Bộ Phận Truyền Thông
Keppel Ltd.
Điện thoại: (65) 6413 6437
Email: frances.teh@keppel.com

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG

Tập đoàn Keppel
Khối Bất động sản tại Việt Nam (Văn phòng trụ sở)


Tầng 26, Saigon Centre, Tháp 2, 67 Lê Lợi
Phường Bến Nghé, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đt: (84-28) 3821 8000
Website: www.keppel.com/realestate/vn

 
Văn phòng Hà Nội

Tầng 18, Capital Place, Tháp 2, 29 Liễu Giai
Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình
TP. Hà Nội, Việt Nam
Website: www.keppel.com/realestate/vn
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm