Cảnh báo email lừa đảo

Xin lưu ý rằng chúng tôi đã nhận được báo cáo về hành vi mạo danh nhà tuyển dụng từ Keppel. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên thận trọng nếu nhận được những email như vậy. Để tìm hiểu về cơ hội nghề nghiệp tại Keppel, vui lòng truy cập tại đây.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm